Day: February 22, 2024

มาเก็ตติ้งชวนเม้าท์! รู้จัก ROAS vs ROI ค่าวัดผลที่แตกต่างกัน

หลายคนรู้จักว่าการยิงแอดโฆษณาคืออะไร…แต่ไม่รู้จักค่าวัดผลของโฆษณาที่ยิง ทำให้เจ้าของแบรนด์หรือนักการตลาดบางคนก็ไม่รู้ว่าโฆษณาที่ยิงไปมีประสิทธิภาพที่ดีมั้ย? ค่า ROAS เป้นเครื่องมือที่จะช่วยวัดผลประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาของเรา แต่มักจะมีค่าที่คล้าย ๆ กันตีคู่มาด้วยกันเสมอนั่นก็คือค่า ROI แล้วทั้ง 2 ค่านี้แตกต่างกันยังไง? Cross walk จะมาเม้าให้ฟังวันนี้ค่าาาา   ROAS (Return on Advertising Spend) คืออะไร? : ROAS คือ ตัวชี้วัดที่ใช้วัดประสิทธิภาพของการลงทุนในการโฆษณา   หลักการคำนวณ “ROAS= ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ÷ รายได้จากการโฆษณา” ​ ROAS 1.0 หมายถึง สำหรับทุนที่ลงทุน 1 หน่วยทำให้ได้รายได้ 1 หน่วย ตัวเลข > 1.0 = มีกำไร ตัวเลข < 1.0 = ขาดทุน   ตัวอย่าง A ลงทุนในการโฆษณา 1,000 บาท และได้รายได้จากการโฆษณานั้นเป็น 3000 บาท = ROAS ของ A คือ 3.0 (3,000 ÷ 1,000) = ได้กำไร   ค่า ROAS เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวัดประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาและช่วยบริหารงบประมาณโฆษณานั่นเอง   ROI (Return on Investment) คืออะไร? : ROI คือ ตัวชี้วัดทางการเงินที่ใช้เพื่อวัดประสิทธิภาพของการลงทุน   หลักการคำนวณ ROI = [(กำไร – ทุนลงทุน) ÷ ทุนลงทุน] x 100   ผลค่า ROI เป็นบวก = กำไร ผลค่า ROI เป็นลบ = ขาดทุน   ตัวอย่าง A ลงทุน 1,000 บาท และได้รับกำไร 3000 บาท = ROI ของ A คือ 200% [(3000 – 1000) ÷ 1000] x 100 = มีกำไร   สรุปก็คือทั้งค่า ROAS (Return on Advertising Spend) และ ROI (Return on Investment) นั้นเป็นค่าวัดผลทางการตลาดที่ใช้เพื่อวัดประสิทธิภาพของการลงทุน แต่มีความแตกต่างในวิธีการคำนวณและจุดประสงค์ ROAS วัดผลประสิทธิภาพการตลาดจากการลงทุนและกำไรในการยิงโฆษณา ROI วัดผลดทางการเงินว่าได้กำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนทั้งหมด   อยากสร้างแคมเปญโฆษณาที่มีประสิทธิภาพดี ๆ ให้ได้ค่า ROAS เป็นบวกสูง ๆ ติดต่อ Crosswalk Agency มีครบทุกบริการทางการตลาด พร้อมทีมงานคุณภาพที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี พร้อมช่วยสร้าง Branding วางแพลน Marketing และมีทีม Production คุณภาพให้บริการ