Day: June 22, 2021

Marketing Automation – กลยุทธ์ทางการตลาดแนวใหม่ แบบอัตโนมัติ

Marketing Automation กลยุทธ์ทางการตลาดแนวใหม่ แบบอัตโนมัติ            กลยุทธ์ทางการตลาดมีมากมายหลายประเภท แต่จะมีสักกี่ประเภทที่เหมาะสมและได้ผลดีกับธุรกิจ? หลายปีที่ผ่านมาการทำการตลาดออนไลน์อาจจะยังไม่ซับซ้อนและเข้มข้นเท่าในปัจจุบันมากนัก เพราะในปัจจุบันมีผู้หันมาทำธุรกิจด้าน Online Marketing มากขึ้น ทำให้การทำการตลาดแบบเดิม ๆ อาจไม่สามารถตอบโจทย์ได้อีกต่อไป ! ดังนั้นนักการตลาดที่ดี ควรต้องรู้จักติดตามข้อมูลข่าวสารให้ได้มากที่สุดเพื่อจับเทรนด์การทำการตลาดใหม่ ๆ การตลาดในยุคดิจิทัลไม่ใช่แค่การทำให้คนรู้จักสินค้าเราเท่านั้น หากแต่ต้องเป็น  . . . การนำเสนอสินค้าที่ตรงใจลูกค้า เสนอได้อย่างถูกที่ถูกเวลา และรวดเร็วทันกระเเส         โดยเฉพาะในปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้ “โทรศัพท์มือถือ” ในการดำเนินการทุกอย่างจนเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ดังนั้น ธุรกิจในยุคปัจจุบันจึงต้องพัฒนาสินค้าและบริการให้รองรับการใช้งานบนมือถือด้วย            “Marketing Automation” สามารถแปลตรงตัวได้ว่า “การตลาดอัตโนมัติ” พูดง่ายๆ ก็คือเครื่องมือที่จะช่วยให้เราประกอบกิจกรรมทางการตลาดหลาย ๆ ส่วนได้แบบอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยประหยัดทั้งแรงงาน เวลา และงบประมาณที่เราต้องลงทุนไป อันที่จริงแล้ว Marketing Automation โดยส่วนมากถูกนำมาใช้ในกลุ่มเว็บไซต์ E-commerce เช่น Amazon จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ภายในเว็บของ Amazon จะปรากฎเนื้อหาในเว็บที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราสนใจ หรือสิ่งที่เราเคยค้นหาภายในเว็บไซต์จากในอดีต และ Wishlist ที่เคยป้อนเอาไว้ ถึงแม้ว่าจะออกจากเว็บไซต์ไปแล้ว แต่ทาง Amazon ยังคงส่ง E-mail แนะนำสินค้า โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่คุณเคยป้อนในเว็บไซต์ การทำการตลาดแบบนี้ไม่ได้เกิดจากบุคคล แต่เกิดจากระบบที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า และ Algorithm เพื่อวิเคราะห์ และเรียนรู้ผู้เข้าใช้เว็บไซต์เป็นรายบุคคล   แล้วการทำ Marketing Automation ดียังไง? 1. ช่วยประหยัดเวลา :            สามารถตั้งเวลาในการทำ Campaign การตลาดหลาย ๆ Campaign ไว้ล่วงหน้าได้ และจะปล่อย Campaign เหล่านี้ ตามการตั้งค่าต่าง ๆ ที่คุณตั้งไว้ช่วยให้คุณสามารถประหยัดเวลาในการดูแล Campaign ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ 2. เพิ่มประสิทธิภาพ :           สามารถสร้างการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และต่อเนื่องได้ตลอดเวลา ต่างจากในอดีตที่ต้องรอผล หรือทำการคุยปรึกษาระหว่างทีม ด้วยระบบ Marketing Automation จะมีระบบที่คอยจัดการความต้องการของคุณได้อย่างทันที ทำให้ process การทำงาน, เวลา และแรงงานในการทำงานนั้นลด แถมยังช่วยประหยัดรายจ่ายเพิ่มอีกด้วย 3. ทำ CRM ในตัว :           สามารถทำการดูแลลูกค้า และดูแลคนที่จะมีโอกาสเป็นลูกค้า ไม่ให้หลุดหายไปไหน แม้ว่าจะไม่สามารถทำการขายได้ในช่วงการปฏิสัมพันธ์แรก ๆ แต่พวกเขาเหล่านั้นก็ยังมีโอกาสที่จะกลายเป็นลูกค้าได้ในอนาคต 4. เก็บข้อมูลได้ :           Marketing Automation สามารถเก็บข้อมูลและทำให้รู้ถึง Touchpoint ต่าง ๆ ของลูกค้า หรือ Customer ได้ ทำให้สามารถมีข้อมูลมาสร้าง insight ทางการตลาด หรือปรับปรุงข้อมูลทางการตลาดในการทำ Campaign หรือการสื่อสารทางการตลาดได้ต่อไปอีกด้วย 5. บริหารจัดการช่องทางสื่อสารต่าง ๆ :           การตลาดในยุคใหม่มีเครื่องมือทาง digital มากมาย ทั้งสื่อ Digital ต่างๆ ที่นักการตลาดต้องดูเเล ซึ่ง Marketing Automation สามารถช่วยเเบ่งเบาภาระในการบริหารจัดการช่องทางสื่อ ที่มีมากมายเหล่านั้น ช่วยให้ทำการตลาดได้อย่างเเม่นยำ ถูกคน ถูกที่ ถูกเวลา อีกด้วย 6. Consistencyread more