𝗖𝗢𝗡𝗩𝗘𝗥𝗦𝗜𝗢𝗡 ช่วงนี้เราจะได้ยินคำนี้บ่อยขึ้น ใช่มั้ยครับ ?

𝗖𝗼𝗻𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝗼𝗻 (𝗖𝗩) คือ
ยอดขายที่เกิดขึ้นจริงในธุรกิจ
ส่วนในด้าน #การตลาดออนไลน์ หมายถึงกลุ่มเป้าหมายที่ตอบสนองต่อโฆษณาไม่ว่าจะเป็นการคลิกเข้ามาดู การกดถูกใจ
การสมัครสมาชิก หรือการสั่งซื้อ เป็นตัน

ความสำคัญของ 𝗖𝗼𝗻𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝗼𝗻
มีความสำคัญมากในการวัดผล เพื่อให้เราทราบว่าการทำโฆษณานั้นบรรลุเป้าหมายที่เราตั้งไว้หรือไม่

โดยเฉพาะการทำ 𝗚𝗼𝗼𝗴𝗹𝗲 𝗔𝗱𝘄𝗼𝗿𝗱𝘀  ถ้ามี 𝗖𝗩𝗥 (Conversion Rate) มาก ก็แปลว่าการทำโฆษณาได้ผล แต่ถ้ามี 𝗖𝗩𝗥 น้อย ก็อาจแปลได้ว่าโฆษณานั้นล้มเหลวเมื่อทราบผลลัพธ์เป็นตัวเลขแน่ชัดก็จะทำให้เราพัฒนาการตลาดต่อไปได้

 

 

Share this post