?????????? ช่วงนี้เราจะได้ยินคำนี้บ่อยขึ้น ใช่มั้ยครับ ?

?????????? (??) คือ
ยอดขายที่เกิดขึ้นจริงในธุรกิจ
ส่วนในด้าน #การตลาดออนไลน์ หมายถึงกลุ่มเป้าหมายที่ตอบสนองต่อโฆษณาไม่ว่าจะเป็นการคลิกเข้ามาดู การกดถูกใจ
การสมัครสมาชิก หรือการสั่งซื้อ เป็นตัน

ความสำคัญของ ??????????
มีความสำคัญมากในการวัดผล เพื่อให้เราทราบว่าการทำโฆษณานั้นบรรลุเป้าหมายที่เราตั้งไว้หรือไม่

โดยเฉพาะการทำ ?????? ???????  ถ้ามี ??? (Conversion Rate) มาก ก็แปลว่าการทำโฆษณาได้ผล แต่ถ้ามี ??? น้อย ก็อาจแปลได้ว่าโฆษณานั้นล้มเหลวเมื่อทราบผลลัพธ์เป็นตัวเลขแน่ชัดก็จะทำให้เราพัฒนาการตลาดต่อไปได้

 

 

Share this post