หลายคนอาจจะคุ้นหูกับ โมเดลธุรกิจแบบ
B2B (Business-to-Business)
หรือ B2C (Business-to-Customer)

แต่จริงๆแล้วยังมีอีกโมเดลธุรกิจ (Business Model) ที่แฝงอยู่กับทั้งสองโมเดลธุรกิจนี้ นั่นก็คือ “B2B2C”

B2B2C คือโมเดลที่ธุรกิจตัวที่หนึ่ง (B1) ขายผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ธุรกิจตัวที่สอง (B2)เพื่อให้ธุรกิจตัวที่สอง (B2) นำไปขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของตัวเองให้ลูกค้า (C = Customer)ทั่วไปต่อ

และในการทำการตลาดในโมเดล B2B2C นั้น เป็นการส่งสาร หรือข้อมูลไปยัง C (Customer) เพื่อให้เกิดความต้องการสินค้าหรือบริการนั้นและเกิดการซื้อมายัง B2 และธุรกิจที่สอง (B2) ก็จะย้อนกลับมาซื้อสินค้าของ ธุรกิจที่หนึ่ง (B1) ทำให้ธุรกิจที่หนึ่งเป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆจากการขายสินค้าหรือบริการผ่านธุรกิจที่สอง
และในส่วนของธุรกิจที่สองก็สามารถจำหน่ายและส่งมอบผลิตภัณฑ์ให่แก่ลูกค้าได้เป็นโมเดลธุรกิจที่ถือได้ว่า Win-Win ทุกฝ่าย

ที่สุดแล้ว การวางแผนที่ดีถือเป็นส่วนสำคัญที่จะส่งผลให้เรารู้ถึงการทำการตลาดที่ถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของธุรกิจ   ซึ่งการทำการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะส่งผลต่อยอดขายและกำไรอีกด้วย.

สามารถอ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ >> https://crosswalkagency.com/blog/

 

Share this post