การทำธุรกิจ หรือการสร้างแบรนด์ แน่นอนว่าต้องควบคู่มากับการทำการตลาด เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างราบรื่น แต่สำหรับนักธุรกิจมือใหม่แล้ว เป็นการยากที่จะเริ่มต้น เพราะไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหน ต้องมีข้อมูลอะไร วันนี้ 𝘾𝙧𝙤𝙨𝙨𝙬𝙖𝙡𝙠 มีข้อมูลเกี่ยวกับการทำการตลาดในแนวทางการสร้างสื่อ คอนเทนต์ การตลาดออนไลน์ให้กับแบรนด์ สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก มาแชร์ค่ะ 

การที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจ ต้องเริ่มจาก…

  1. ตั้งวัตถุประสงค์ – ตั้งเป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการสร้างแบรนด์ให้ชัดเจน ต้องการทำการตลาดแแบบไหน และเพื่ออะไร เช่น 

♢ ต้องการเพิ่มยอดขายให้กับแบรนด์ 

♢ ต้องการสร้าง Brand Awareness 

♢ ต้องการสร้าง Relationship กับลูกค้า 

♢ ต้องการโปรโมท หรือโฆษณาเพื่อกระตุ้นยอดขาย 

♢ ต้องการให้ลูกค้าเก่ากลบัมาซื้อซ้ำ 

♢ ต้องการหาลูกค้าใหม่ หรือเกิดการบอกต่อ 

  1. ตั้งกลุ่มเป้าหมาย – การตั้งกลุ่มลูกค้า หรือลูกค้าในอุดมคติ ( Customer Persona ) เช่นการ กำหนดอายุ เพศ พฤติกรรมหรือความสนใจ และใช้สื่อโซเชียลช่องทางไหนบ้าง เพื่อที่แบรนด์ของคุณจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคุณได้อย่างธรรมชาติ และง่ายขึ้น 
  1. สร้าง Customer Journey – เป็นแนวคิดการสร้างเส้นทาง หรือพฤติกรรมของลูกค้าที่ทางแบรนด์สร้างขึ้นเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้น ในการที่ลูกค้าจะมาเป็นลูกค้าของทางแบรนด์ ตั้งแต่ก่อนจะเป็นลูกค้า จนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ ซึ่งในแต่ธุรกิจก็มีแนวทางเส้นทางของลูกค้าที่แตกต่างกัน เช่น

♢ Step 1 Awareness : สร้างการรับรู้ถึงการมีอยู่ของแบรนด์

♢ Step 2 Evaluation : ลูกค้าประเมิน พิจารณา ทำความรู้จักแบรนด์

♢ Step 3 Purchase : ลูกค้าตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของแบรนด์

♢ Step 4 Usage : ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของแบรนด์ และเกิดความพึงพอใจ

♢ Step 5 Repurchase : เมื่อลูกค้าพึงพอใจในการใช้ผลิผลิตภัณฑ์และบริการของแบรนด์ จึงเกิดการซื้อซ้ำและการบอกต่อ

♢ Step 6 Advocacy : การสนับสุน ผลตอบรับจากลูกค้าที่พึงพอใจ ส่งผลให้เกิดการบอกต่อ และรีวิวแบรนด์ 

  1. Content Strategy – การวางแผนกลยุทธ์ รูปแบบ หรือประเภท ในการทำคอนเท้นต์ ให้เข้ากับภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ต้องการจะสื่อออกไปถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น Brand Talk , Content value , Audience interests หรือรูปแบบ Content Video หรือ Content แบบโพสต์เดียว (Single) หรือ Content Album (Set)
  1. Content distribution Channels – สื่อ ช่องทางการลงคอนเท้นต์โฆษณา โปรโมท หรือสร้างการรับรู้ถึงการมีอยู่ของแบรนด์ ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายช่องทาง เช่น

♢ Owned Media : ช่องทางหลักของแบรนด์ เช่น Facebook page

♢ Paid Media : ช่องทางที่แบรนด์ต้องเสียเงิน เช่น การยิง Ads

♢ Earned Media : ช่องทางของของผู้อื่นที่เกิดจากการรีวิว พึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของแบรนด์ จึงเกิดการบอกต่อ

  1. Measurement KPIs Criteria – ทำประเมินตามวัตถุประสงค์ หรือวัดผลความสำเร็จของกระบวนการทำงาน หรือเป็นคาดเดานั่นเอง โดยวัดจาก

♢ Impression rate : วัดจากการเข้าดูต่อครั้ง

♢ Reach rate : วัดจากการเข้าดูต่อคน

♢ Conversion rate : วัดจากการกดคลิกเข้าไปดู ( นับจากยอดคลิก )

♢ Engagement rate : วัดจากการมีส่วนร่วม เช่น การกด Like หรือ Comment

♢ Frequency rate : วัดจากความถี่ในการมองเห็น ว่ากลุ่มเป้าหมายเห็นโพสต์กี่ครั้งต่อวัน

ข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นในการทำการตลาดออนไลน์ที่ Crosswalk อยากมาแชร์ให้สำหรับนักธุรกิจมือใหม่ที่ต้องการจะเริ่มต้นทำธุรกิจเท่านั้น หวังว่าจะเป็นเป็นประโยชน์สำหรับนักธุรกิจมือใหม่ไม่มากก็น้อยนะคะ

และหากคุณต้องการ ” ตัวช่วยทำธุรกิจ ” “ Crosswalk – Creative Marketing Agency ” เราให้บริการการตลาดแบบครบวงจร ยินดีให้คำแนะนำ ให้ปรึกษา และพร้อมดูแล ทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตไปด้วยกัน . . 

☎️ Tel : 097-919-2112 

📗 LINE : @crosswalkagency (มี @ นำหน้า) 

🌐 Website : https://crosswalkagency.com/

 #CrosswalkAgency #โฆษณาออนไลน์ #การตลาดออนไลน์ #รับดูแลเพจ #รับดูแลการตลาดออนไลน์ #ที่ปรึกษาและวางแผนการตลาด #OnlineMarketing #DigitalMarketing #CreativeMarketing

Share this post